Her kan du opdatere dine tilmeldinger til IT-Politisk Forenings mailinglister. Af hensyn til dit privatliv kan du ikke se dine eksisterende tilmeldinger her.

Indtast din email-adresse:


Alle medlemmer er automatisk tilmeldt listen announce
Vælg, hvilke mailinglister, du herudover vil være på:
Begivenheder
Annoncering af begivenheder, primært begivenheder som IT-Pol selv arrangerer.
Fri debat
Fri debat blandt de af foreningens medlemmer der ønsker at diskutere emner også udenfor det strengt IT-Politiske.
IT-Politik
Til diskussion af IT-politiske emner med relevans for foreningens virke.
Medlemmer
Diskussion af IT-politiske emner blandt foreningens medlemmer.
Nyhedsbrev
Ad hoc nyhedsbrev fra bestyrelsen. Sendes også til Medlemmer, så det er ikke nødvendigt at være tilmeldt begge lister.
Teknik
På denne liste diskuteres fortrinsvis tekniske spørgsmål som har med IT-Politik og IT-Politisk Forening at gøre.

Hvis du vil have tilsendt en oversigt over, hvilke lister, du er tilmeldt, kan du blot udfylde din email-adresse her:

Bemærk: Hvis du indtaster en emailadresse, som ikke er registreret i IT-Politisk Forenings medlemsarkiv, vil du ikke få tilbagemelding om dette. Dette er for at undgå, at udefrakommende kan aflure, hvem der er medlem af foreningen.